marți, 2 octombrie 2007

Vizita de studiu Berlin

jr. Daniela Popescu
membru al Reţelei de Informaţie Europeană,
trainer TEAM EUROPE - http://team-europe.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=151&lid=1&id=546

Vizita de studiu a instituţiilor de informare pe teme europene - Berlin
18 - 19.06.2007

În perioada 18-19 iunie 2007 a avut loc vizita de studiu a instituţiilor de informare pe teme europene, desfăşurată la Berlin. Aceasta a fost organizată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România în cadrul Programului de comunicare regională, acţiune ce a vizat consolidarea Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană.
Delegatia din care au făcut parte un număr de 9 multiplicatori a fost condusă de d-na Doina Şerban – coordonator Team Europe, din partea Reprezentanţei CE si dl. Fabio Moro, din partea echipei de asistenţă tehnică a Reţelei.

În programul vizitei au fost incluse un număr de 7 instituţii implicate în gestionarea de informaţii europene, după cum urmează:

Ø European Parliament Office in Berlin
Ø Representation of the European Commission in Berlin
Ø Europe Communication Department in the Land of Berlin
Ø Federal Press Office in Berlin
Ø Europe Direct Berlin
Ø Euro Info Centre Berlin
Ø European Movement Network Germany


1. VIZITA LA OFICIUL PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN BERLIN
- INTERLOCUTOR –
- DOMNUL KLAUS LOEFFLER – ŞEFUL BIROULUI –


Întâlnirea cu dl. Klaus Loeffler a debutat prin prezentarea structurii instituţiei şi a activităţilor acesteia. Astfel, Biroul Parlamentului European din Berlin găzduieşte la parter puncte de servicii care gestionează informaţiile adresate publicului cu privire la activităţile Parlamentului European şi nu numai.
Instituţia are 12 angajaţi, care pe lângă activităţile de informare au şi rolul de a iniţia parteneriate între diverse instituţii în scopul desfăşurării activităţilor de comunicare şi multiplicare a informaţiilor. Aceştia participă fie în mod direct la aceste acţiuni prin intermediul presei (cca. 100 de publicaţii) şi a posturilor de televiziune locale fie indirect prin partenerii acţiunilor care le finanţează în întregime.
Oficiul Parlamentului European din Berlin îşi întocmeşte strategia proprie, care este aprobată de către Directoratul General al Parlamentului European. Pentru implementarea acestei strategii, bugetul anual alocat este de aproximativ 500.000 Euro şi are proceduri stricte de aprobare a cheltuielilor.
Spre exemplu, una din acţiunile de informare a cetăţenilor germani s-a desfăşurat sub forma unor „Caravane de informare” care s-au deplasat în 50 de oraşe din Germania. Deschiderea fiecărei campanii a fost făcută în mod oficial de către un reprezentant al Biroului Parlamentului European din Berlin.
De menţionat este şi faptul că această instituţie îşi încetează activitatea de informare sau organizarea unor acţiuni de amploare cu 1 an înaintea alegerilor electorale, în scopul evitării confuziei ca cetăţenii să asocieze Biroul Parlamentului European din Berlin cu candidaţii politici germani.


2. VIZITA LA REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE DIN BERLIN
- INTERLOCUTOR - DOMNUL STEFAN FORESTER -
- ADJUNCTUL ŞEFULUI REPREZENTANŢEI –

Iniţial ne-a fost făcută o prezentare a Centrelor Euro Info, Team Europe (care numără 85 de membri), a site-ului Europe Direct ... practic a tuturor surselor de informare pe teme europene, prezentare care a fost făcută şi la noi multiplicatorilor de informaţie europeană, în cadrul Convenţiilor Regionale desfăşurate în acest an.
Deşi prezentarea grupului nostru a fost făcută cât se poate de clar de doamna Doina Şerban, am rămas cu impresia că cei care ne erau gazde de această dată, fie nu au înţeles scopul vizitei noastre în cadrul instituţiei, fie se aşteptau la vizita unui grup de tineri neiniţiaţi.
Acest inconvenient a fost depăşit însă de discuţia cu domnul Stefan Forester, care a subliniat cu o sinceritate debordantă faptul că cetăţenii germani nu sunt interesaţi de informaţii privind Uniunea Europeană ci doar de politica internă a statului german.
Deşi ar fi trebuit să mă aştept ca o naţiune fondatoare a Uniunii Europene să fie deja obişnuită cu informaţia europeană în amploarea ei, recunosc faptul că am rămas extrem de surprinsă la auzul acestei informaţii. Probabil că acesta este motivul fundamental pentru care grupurile ţintă vizate de majoritatea instituţiilor în transmiterea informaţiei europene, sunt copiii şi tinerii.
Interesant a fost de asemenea modul prin care se promovează membrii Team Europe de către Reprezentanţa Comisiei Europene din Berlin şi anume prin articole publicate despre activitatea acestora, precum şi sub forma unui newsletter.


3. VIZITA LA DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE EUROPEANĂ AL LANDULUI BERLIN
- INTERLOCUTOR – DOAMNA MARIA LOUISE LOEPER –
- COORDONATOAREA DEPARTAMENTULUI DE AFACERI EUROPENE -Acest departament existent în cadrul impunătoarei clădiri a Primăriei Landului Berlin are atribuţii specifice în domeniul informării europene cu rolul de a promova interesele Landului în spaţiul european, obiectiv pe care îl relizează şi cu ajutorul Biroului de Reprezentare pe care îl au la Bruxelles(unde au în permanenţă câte un reprezentant al fiecărui district al Berlinului).
Prin cele 8 Centre teritoriale cu domenii specifice de activitate, Departamentul vizitat realizează o comunicare rapidă, directă şi eficientă, prin întâlniri regulate în care se discută despre acţiuni de informare.
Este de menţionat faptul că această instituţie oferă doar informaţia necesară accesării fondurilor structurale, scrierea proiectelor rămânând în sarcina firmelor de consultanţă specializate.
Sunt implicaţi în mod direct (doar ca parteneri însă) în activităţile de informare (conferinţe, seminarii) ce vizează copiii si tinerii (bugetul fiind doar de aprox. 700.000 Euro), alături de instituţii de învăţământ şi ONG-uri.
A fost menţionată de asemenea, importanţa acordării unor răspunsuri la întrebarea „Ce face Europa pentru tine?”. Răspunsul a trebuit personalizat pentru fiecare district în parte, lucru care a fost făcut de Centrele de Dezvoltare Regionale ce există in fiecare Land şi trebuie diseminat către toţi cetăţenii, în vederea conştientizării accesării Fondurilor Structurale.


4. VIZITA LA OFICIUL FEDERAL DE PRESĂ DIN BERLIN
- INTERLOCUTOR – DOAMNA WALTRAND JAHN-HOMMER –
- ŞEFA BIROULUI FEDERAL DE PRESĂ –


Instituţie impresionantă atât din punct de vedere al existenţei sale (a fost înfiinţată după război, de către primul Cancelar al Germaniei), cât şi prin profesionalismul angajaţilor acesteia.
Pot spune că pe parcursul discuţiilor cu doamna Waltrand Jahn-Hommer am realizat pe deplin ce înseamnă competenţa şi profesionalismul „riguros planificate”. Toate acestea, îmbinate cu o abordare deschisă, empatică şi plină de amabilitate, personal m-au făcut să simt că fac parte cu adevărat din marea familie europeană.
În cadrul instituţiei lucrează 500 de persoane care informează atât Guvernul despre politicile Uniunii Europene cât şi publicul despre activitatea realizată de Guvern, oferă de asemenea, informaţii Preşedintelui, Cancelarului, Miniştrilor şi membrilor Parlamentului.
Oficiul Federal de Presă din Berlin de pe lângă Cancelaria Primului Ministru, are practic rolul unui Minister, iar şeful acestei instituţii este un reprezentant al Guvernului.
Administrează de asemenea web-site-ul cu informaţii pentru jurnalişti, site care deţine o impresionantă arhivă foto şi monitorizează posturile Radio-TV din ţară şi străinătate.
D derulează campanii ca scot în evidenţă beneficiile concrete aduse de UE (spre exemplu, au creat un spot publicitar cu valorile europene, care va fi difuzat în cinema-uri, înainte de proiecţia filmelor ).5. VIZITA LA EUROPE DIRECT
- INTERLOCUTOR – DOMNUL ROMY SCHLUTER –


Situat destul de departe de centrul Berlinului, într-o zonă cu o poziţie deloc avantajoasă, deşi poţi găsi orice tip de informaţie europeană, Europe Direct nu prea este asaltat de vizitatori (3-4 pe zi).
Mare parte din informaţii se oferă telefonic (însă nici aici fluxul informaţiilor transmise nu este prea mare).
Activitatea acestei instituţii este formată în mare parte prin susţinerea de seminarii şi work-shopuri, în parteneriat, adresate tinerilor, cu tematică europeană, legate de cetăţenia şi valorile Uniunii Europene, oportunităţile educaţionale şi ale mobilităţii forţei de muncă în statele membre.
Europe Direct gestionează de asemenea site-ul care oferă informaţia pe cale electronică.
Reprezentanţa Comisiei Europene acordă un buget anual de 24.000 Euro, însă pentru susţinerea activităţilor este neapărat necesară realizarea unor parteneriate.


6. VIZITA LA EUROINFO CENTER DIN BERLIN
- INTERLOCUTOR –
- DOAMNA ANKE WIENGAND

Instituţia reprezintă principala sursă de informaţie pentru Intrprinderi Mici şi Mijlocii, în ceea ce priveşte politicile şi programele lansate de Uniunea Europeană, precum şi legislaţia acesteia.
Centrul este sprijinit de Comisia Europeană prin Directoratul General Enterprise şi are ca parteneri 32 de instituţii din Brandenburg şi 53 de instituţii din Berlin.
Oferă consultanţă, organizează evenimente şi work-shopuri, vizite de studii la Bruxelles, asistenţă în transferul de tehnologii integrate, consultanţă privind noile tehnologii precum şi asupra programelor Uniunii Europene privind inovaţia şi dreptul de autor, dar şi diseminează rezultatele proiectelor implementate, ca exemple de bună practică.
Prin intermediul site-ului sunt contactaţi zilnic de aproximativ 2000 de persoane din care un procent de 45% îl constituie IMM-urile.


7. VIZITA LA EUROPEAN MOVEMENT NETWORK GERMANY
- INTERLOCUTOR – DOMNUL CRISTOPH LINDEN –

Structură organizaţională de o vechime impresionantă (a fost înfiinţată în anul 1948) care are reprezentanţe în 41 de ţări, interlocutorul nostru asimilându-i acesteia o funcţie similară cu cea de „Avocat al Comisiei Europene”.
80% din activitatea acestui ONG este finanţată de Ministerul German al Afacerilor Externe cu care are încheiat un parteneriat.
Parte din activităţile acestei mişcări o reprezintă: comunicarea şi dialogul cu actori relevanţi ai Uniunii Europene la nivel naţional şi European; întreţine şi actualizează o bază de date impresionantă pe web-site-ul propriu; organizează campanii de promovare împreună cu Guvernul Federal German şi Comisia Europeană; organizează diferite evenimente internaţionale şi conferinţe; promovează şi implementează proiecte europene în parteneriat.
Web-site-ul oficial are peste 2000 de abonaţi la newsletter, iar Reţeaua are 130 de membrii ai societăţii din toate sectoarele de activitate (economic, social, învăţământ, institute de cercetare, fundaţii, partide politice) ce au ca obiectiv promovarea intereselor poporului german în Europa – probabil şi de aici deviza acestui site ... „Politica Europeană este Politica Germană”.
http://europaeische-bewegung.de/index.php?id=4619
Interesant de aflat este faptul că această organizaţie există şi la noi la adresa
http://www.miscareaeuropeana.ro/


Concluzii:

Vizita de studiu organizată la Berlin de către Reprezentanţa Comisiei Europene în cadrul Programului de comunicare regională, acţiune ce a vizat consolidarea Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană a fost riguros organizată în ceea ce priveşte vizitarea unor instituţii reprezentative implicate în comunicare şi multiplicarea de informaţii.
Am fost primiţi cu multă caldură şi amabilitate, ni s-a raspuns cu toată seriozitatea şi sinceritatea la întrebările noastre şi am primit totodată sfaturi utile. Am învăţat că parteneriatul este un „modus vivendi” al cetăţenilor germani iar comunicarea reprezintă factorul cheie în relaţiile interinstituţionale şi nu numai. Faptul că toate instituţiile pe care le-am vizitat au fost implicate şi toate au amintit de „Caravanele de informare” spune mult despre capitolul comunicare.
Toţi membrii Reţelei de Informaţie Europeană selectaţi a participa la această vizită au fost încântaţi de excelenta desfăşurare a vizitei şi cred că sunt în asentimentul colegilor mei,
Florenţa Albu Instituţia Prefectului - judetul Caraş - Severin
Simona Andrieş - Instituţia Prefectului Bucureşti
Ramona Chiriac - Instituţia Prefectului judeţul Bacau
Camelia Cotun - Instituţia Prefectului judeţul Vrancea
Mona Şimon - Primăria Baia Mare
Toma Ocatvian Danut - Primăria Caracal
Horaţiu Alin Paşca - Instiţutia Prefectului judeţul Harghita
Daniela Popescu - Instituţia Prefectului judeţul Teleorman
Miruna Vitcu - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

dacă aduc mulţumiri tuturor celor care au fost implicaţi în această organizarea aceastei acţiuni.

Niciun comentariu: