marți, 17 decembrie 2013

MEDIATORI - TELEORMAN - MEDIEREBIROU  DE  MEDIATOR

          - DANIELA POPESCU -

          http://multiplicatori.wix.com/birou-mediator-

          e-mail:  dpopescu@yahoo.com

      

          EŞTI ÎN CONFLICT ?

          ECONOMISEŞTE TIMP ŞI BANI !

          APELEAZĂ LA MEDIERE  !

CINE SUNT MEDIATORII ?


Mediatorii au o pregătire specială în domeniu, fiind recunoscuţi de Ministerul Justiţiei. Scopul acestora este de a facilita comunicarea dintre părţile aflate în conflict. Pot fi găsiţi în tabloul mediatorilor aflat pe site-ul Consiliului de Mediere, http://www.cmediere.ro/ .

                                                            CUM SE AJUNGE LA MEDIERE ?

Participarea la mediere este voluntară. Părţile aflate în conflict pot solicita medierea:
Ø  la instanţă, pe parcursul derulării unui proces, putând alege un mediator din Tabloul afişat al mediatorilor autorizaţi;
Ø  se prezintă fie împreună la mediator, fie o singură parte, caz în care mediatorul, la cererea acestuia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea acceptării medierii şi încheierii contractului de mediere.
Părţile pot apela la mediere, atât anterior cât şi ulterior declanşării unui conflict în instanţă, la organele de cercetare sau urmărire penală în cauzele în care împăcarea părţilor este posibilă prin lege, atât din proprie iniţiativă, cât şi la sugestia acestora.
În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţele sau organele de ceecetare penală vor lua act de această voinţă a părţilor, pronunţând o soluţie corespunzătoare cu dorinţa acestora.


                                                VEŢI AVEA NEVOIE DE UN AVOCAT ?

                          Încurajăm părţile aflate în timpul procedurii de mediere să obţină toate informaţiile de care au nevoie, pentru a lua cele mai bune decizii. Consultarea cu un avocat este o parte importantă a acestui proces, avocatul putând să vă asiste sau să vă reprezinte la mediere.


CE TIPURI DE CONFLICTEPOT FI MEDIATE ?

Protecția consumatorilor, când se invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici ori a încălcării altor drepturi;
Dreptului familiei (conflicte familiale, partajul de bunuri comune, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor, alte neînțelegeri care apar între soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune, potrivit legii);
Litigii privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
Răspunderea profesională - respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevazută o altă procedură;
In litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
In litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvență, a acțiunilor referitoare la Registrul Comerțului și a cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă;
Pentru infracțiunile pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și împăcarea părților înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut / identificat, cu condiția ca victima să își exprime consimțământul de a participa la ședința de informare împreună cu făptuitorul.


CE ESTE MEDIEREA ?
Medierea este:
-  o modalitate alternativă de rezolvare a conflictelor;
-  o procedură neutră, voluntară şi confidenţială;
-  Medierea  implică interveţia unei terţe persoane neutre, imparţiale şi fără putere de decizie – mediatorul;
-  Mediatorul facilitează comunicarea între părţi, generarea de opţiuni de rezolvare a conflictului şi ajută părţile să găsească o soluţie reciproc acceptată, convenabilă, eficientă şi durabilă.CARE SUNT AVANTAJELE SOCIETĂŢII PRIN MEDIERE ?

-  prin mediere se reduce numărul cauzelor minore aflate pe rolul instanţelor de judecată, organelor de urmărire şi cercetare penală;
-  acolo unde legea permite împăcarea părţilor, cei aflaţi în conflict pot ajunge la propria lor rezolvare a disputei;
-  previne ajungerea pe rolul instanţelor a unor conflicte viitoare
-  duce la scăderea numărului de plângeri împotriva soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale sau de aplicare a unor amenzi administrative;
- duce la degrevarea instanţelor judecătoreşti de numeroase cauze realtiv simple, permiţându-le astfel, magistraţilor, alocarea unui timp mai mare şi concentrarea asupra unor cauze de o complexitate mai mare.

                                             CUM SE DESFĂŞOARĂ MEDIEREA ?

Medierea vă ajută să vorbiţi despre conflictul dumneavoastră şi să găsiţi tipul de înţelegere care să vă vină în rezolvarea nevoilor şi intereselor.
La începutul şedinţei, mediatorii explică derularea procedurii de mediere şi răspund la întrebările dumneavoastră.
Fiecare parte implicată are oportunitatea de a-şi expune cazul fără a fi întrerupt.
În funcţie de caz, medierea se poate desfăşura în şedinţă comună şi/sau şedinţe separate.
Mediatorii nu decid cu privire la cine are dreptate, nu  judecă ce s-a întâmplat şi nu caută vinovaţi. Ei ajută părţile să discute deschis problemele şi să-şi identifice siguri soluţii durabile.
Înţelegerea la care au ajuns părţile va fi consfinţită într-un proces verbal încheiat şi semnat de către mediator şi toate părţile implicate.


DE CE SĂ ALEGEŢI LA MEDIEREA ?

- MEDIEREA ESTE VOLUNTARĂ – părţile participă la mediere doar dacă doresc şi pot încheia medierea în orice moment;

- MEDIEREA ESTE CONFIDENŢIALĂ – sesiunile de mediere nu sunt publice şi nu poate fi dezvăluit nimic din ceea ce se spune în timpul medierii;

- MEDIEREA ESTE FLEXIBILĂ – şedinţele de mediere se stabilesc de comun acord cu părţile în ce priveşte costul, timpul şi locul de desfăşurare al acestora;

- MEDIEREA ECONOMISEŞTE TIMP – medierile pot fi programate în cîteva zile, iar înţelegerea poate fi găsită foarte repede. Nu trebuie să aşteptaţi termenele lungi stabilite de instanţe.

- MEDIEREA ARE SENS – în timpul medierii deţineţi controlul. Luaţi singuri deciziile. Soluţiile sunt date de persoanele asupra cărora acţionează consecinţele. Mediatorii nu îşi impun propriile păreri sau soluţii.

- PĂRŢILE DIN CONFLICT NU SUNT ADVERSARI – şedinţele de mediere se concentrează pe găsirea unor soluţii reciproc avantajoase pentru ambele părţi. Ele urmăresc atingerea nevoilor şi intereselor părţilor, eliminând latura conflictuală;

- MEDIEREA PRESUPUNE RESPECT – procedura de mediere se desfăşoară într-un cadru privat, în condiţii de respect reciproc. Medierea ajută oamenii să îşi păstreze relaţiile bune din trecut.

- MEDIEREA FUNCŢIONEAZĂ – chiar dacă aţi încercat să vă rezolvaţi disputa şi nu aţi avut succes, încercaţi medierea. Medierea a ajutat în rezolvarea multor dispute dificile.